HOME > ARTISTS
TOSHIYUKI HONDA i{rVj

AS A LEADER :
- TOSHIYUKI HONDA:
BURNIN' WAVES
(1978)
- TOSHIYUKI HONDA:
OPA! COM DEUS
(1979)
- TOSHIYUKI HONDA: DREAM (1983)
- RADIO CLUB: CHAMELEON (1990)
- RADIO CLUB: LIVE CHAMELEON (1991)

AS A SIDEMAN :
- KAZUMI WATANABE:
KYLYN
(1979)
- KAZUMI WATANABE:
KYLYN LIVE
(1979)
- RYUICHI SAKAMOTO
& KAZUMI WATANABE:
TOKYO JOE
(1979)