HOME > ARTISTS
MAC SHIMIZU (マック清水)

AS A SIDEMAN :
- KATSUTOSHI MORIZONO: BAD ANIMA (1978)
- KATSUTOSHI MORIZONO: COOL ALLEY (1979)
- KATSUTOSHI MORIZONO with BIRD'S EYE VIEW: ESCAPE (1980)
- KATSUTOSHI MORIZONO with BIRD'S EYE VIEW: SPIRITS (1981)