HOME > ARTISTS
HIROKI NIYANO i{OIj

AS A LEADER :
- HIROKI MIYANO:
MANHATTAN SKYLINE
(1980)
- HIROKI MIYANO: DIVERGE (1988)

AS A COLLABORATE :
- HIROKI MIYANO-EARL KLUGH GUITAR DUO:
HOTEL CALIFORNIA
(1983)
- YOSHIO NAKAMURA
& HIROKI MIYANO: NÓS
(1994)

AS A SIDEMAN :
- HIROSHI FUKUMURA:
NICE DAY
(1980)
- SHIGEHARU MUKAI MORNING FLIGHT: LIVE 97 (1981)
- SEIGEN ONO: NEKONO-TOPIA NEKONO-MANIA (1989)